Corona

Coronavirus, covid-19

På grund av coronavirusets utbrott vill Lanolia informera om vikten av att ha rent samt att ta hand om sin handhygien. 

Covid-19 har ett lipidhölje, lipider är ett samlingsnamn på en grupp ämnen som är bestående av fetter och fettliknande ämnen. För att rengöra dessa fetter krävs kemikalier av högre pH-värde.

Folkhälsomyndigheten menar att noggrann städning är grundläggande för att förebygga smittspridning. Ytor som många rör vid bör rengöras ofta och med större noggrannhet. Exempel på sådana ytor är dörrhandtag, bordsytor, diskbänkar, kranar, toaletter och lampkontakter. Rengöring av nämnda ytor ska rengöras med desinfektionsmedel, ytdesinfektion eller kemikalier med högt pH och vatten.

Lanolias städningar utförs enligt myndigheternas instruktioner och vi tillhandahåller godkända och effektiva rengöringsmedel samt ytdesinfektionsmedel (i mån av tillgänglighet) vid varje städtillfälle för att säkerställa så bakteriefritt som möjligt.  

Viktigt att veta:

  • Alla medarbetare på Lanolia ska tvätta händerna direkt vid ankomst till kund.
  • Godkända handskar används hos varje kund.
  • Alla städredskap rengörs dagligen.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Alla medarbetare uppmanas att stanna hemma vid symptom av virusinfektion.
  • Om någon i Er familj har influensasymptom eller misstänker att Ni kan ha varit i kontakt med en person som eventuellt bär på coronavirus var god att boka av städtillfället med din kontakt på Lanolia eller via vår växel.
  • Vi rekommenderar våra kunder att förlänga/extra beställa städtillfällen för att få en ännu grundligare bakteriestädning om man känner oro eller behov.

Om Ni har några frågor eller funderingar angående detta är Ni varmt välkomna att vända Er till vår oss! Ni når oss på telefon 010-585 95 00 men även via mejl på info@lanolia.se.

Med Vänliga Hälsningar 

Katja Järvelä

VD