Godkänd arbetsmiljö

Publicerat 2022-09-29

Den 5 september hade vi det Regionala Skyddsombudet på besök för arbetsmiljökontroll hos oss på Lanolia där dem bland annat önskade ta del utav:

  • Policys
  • Rutiner
  • Delegeringar
  • Riskbedömningar/skyddsronder
  • Handlingsplaner
  • Sjukfrånvaro/arbetsskador/tillbud
  • Se runt i lokalerna

Vi kan stolt meddela att vi fick beslut dagen därpå att vår arbetsmiljö är godkänd utan anmärkningar.

En fantastisk bekräftelse på att vi utför ett bra arbete kring vår arbetsmiljö.

Team Lanolia 🌸