Miljö & Kvalité

Miljöpolicy

Vårt arbete påverkar miljön i allra högsta grad. Företaget arbetar med att sköta renhållningen av återkommande städmaterial såsom fönsterpälsar, dukar och moppar. Vi minimerar vattenåtgången genom vårt städsystem med mikrofiber samt minimerar engångsartiklar. Företaget tillhandahåller alla kemikalier och kan därigenom ha uppföljning av sin miljöpåverkan men främst ställa kraven på produkterna som vi dagligen arbetar med.

Vi tar ansvar för miljön och arbetar aktivt med våra miljömål med att minimera vår egen miljöpåverkan genom följande:

 • Vid inköp väljer vi i första hand miljödeklarerade produkter
 • Väljer aktivt bort kemikalier som ej uppfyller miljökrav
 • Minimera vattenåtgång
 • Minimera engångsartiklar 
 • Vi har ett rutiner för återvinning
 • Vi väljer i första hand elektronisk kommunikation
 • Aktivt övergått till digital signering av dokument till våra kunder samt medarbetare
 • Arbetar aktivt för att ersätta pappersbrev till digitalt format för alla kunder
 • Aktivt väljer digitala möten i mån av möjlighet för att minska miljöpåverkan via resor
 • Aktivt utbildar personal inom kemikaliehantering
 • Har ett dokumenterat system för signering av kemikalier och följer upp förbrukningen
 • Vi arbetar i team om 2 för att minimera resor till och från kund

Miljöutredning

Genom att aktivt arbeta efter företagets miljöpolicy samt bevaka miljömålen kan företaget arbeta gentemot att verkställa sina mål och därmed i sin uppföljning i årsklockan tillämpa dem uppsatta målen. Efter kontroll i årsklockan ska miljömålen revideras.

Handlingsplan

Miljöhandlingsplanen syftar till att vara ett övergripande dokument för att styra företagets miljöarbete i riktning mot strategiska miljömål. Planen är ett levande dokument som steg för steg utvecklar företagets miljöarbete.

Kvalitetspolicy

Vår policy bygger på hög kvalité, förtroende och bekymmerfri service på våra tjänster. För att uppnå detta förser vi vår personal med rätt förutsättningar, god kommunikation och ständigt lyhörda och flexibla som företag.

För att kunna säkerställa vår kvalité på utförda arbeten arbetar vi enligt följande:

 • Avstämning med kund
 • Avstämning med personal
 • Specifikt framtagna checklistor för varje enskilt uppdrag
 • Teamarbete med egenkontroller av utförda uppdrag
 • Kvalitetskontroller av teamledare som sker dagligen ute hos kund
 • Kvalitetskontroller av alla utförda stor- & flyttstäd
 • Schemalagda personalmöten
 • Externa utbildning
 • Interna utbildningar
 • IT system som förser all information
 • Vid ev. brist på utförd tjänst finns alltid garanti

Våra kvalitetsmål är att kunden alltid är nöjd, kan mäta upp kvalitén samt följa upp den. Genom kommunikation med kund och medarbetare ständigt kunna förbättra och förändra. Genom omdömen ta till kritik och se möjligheter till förbättring.